Анотація

Кредитний модуль “Чинники успішного працевлаштування за фахом” є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП для спеціалістів та магістрів по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 7 (8).05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для  студентів 5 курсу (10 семестр).

Заняття по даній дисципліні організовує і проводить  кафедра біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором ВНЗ.

 В основі даної дисципліни покладене завдання по формуванню у студентів знань і практичних навичок у вивчення принципів становлення молодого фахівця у практичній сфері діяльності.

  Набуття інформації стосовно законодавчої бази у сфері працевлаштування.

Отримання практичних навичок стосовно оформлення власної презентації.

Набуття вмінь  до методів збирання, обробки та аналізу інформації стосовно пошуку роботи, до формування у  здатності долати невдачі на етапі збирання, обробки та аналізу інформації стосовно пошуку роботи,  формування вміння використовувати як загальні, випробувані методи пошуку роботи так і конкретні ситуації, що виникають на співбесіді з роботодавцями та за умов конкуренції, а також під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці.

Матеріали кредитного модуля “Чинники успішного працевлаштування за фахом” забезпечать свідоме і обов’язкове виконання законодавчої та нормативної  бази у сфері працевлаштування.

Студент отримує інформацію і навички у користуванні сучасною системою державної служби зайнятості як центра реалізації державної політики зайнятості населення.

Отримує інформацію про систему органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді про повноваження відповідних державних органів у сфері зайнятості населення, повноваження агентств з працевлаштування, рекрутингових агентств, кадрових агентств, - повноваження спеціалізованих державних установ, які створюються з метою вирішення питань працевлаштування молоді, основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці, вимоги норм національного законодавства у сфері працевлаштування, принципи соціального становлення та розвитку молоді, загальні вимоги до написання резюме, його специфіку та функції, особливості початкової соціалізації у робочому колективі, можливості комунікативної компетентності, як основного чинника ефективного старту та кар'єрного зросту.

Розробник анотації: Поводзинський Вадим Миколайович, доцент кафедри біотехніки та інженерії.

Детальніше: ЧУПзаФ