Анотація

Кредитний модуль «Теорія механізмів і машин» є частиною циклу професійної та практичної підготовки дисциплін ООП бакалавра по напрямку підготовки 6.050503 «Галузеве машинобудування», спеціалізації 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» для студентів 2 курсу (4- семестр) та студентів 3 курсу (5- семестр). 

Дисципліна реалізується кафедрою біотехніки та інженерії факультету Біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ».

Методи, розроблені в теорії механізмів та машин, використовуються при проектуванні будь-яких механізмів незалежно від функціонального призначення. Курс теорії механізмів і машин має інженерну спрямованість, використовує сучасний математичний апарат і вивчає методи розв'язання задач аналізу та синтезу механізмів (аналітичні з використанням ЕОМ, графічні, графоаналітичні). “Теорія механізмів і машин” допомагає студентам в розумінні майбутніх спеціалістів отримання відомостей про відтворення заданого раціонального руху механічних систем. Тому вивчення методів створення механізмів, які виконують такі рухи, а також методів дослідження руху вже створених механізмів і є основним змістом науки Теорії механізмів і машин.

Теорія механізмів та машин вивчає властивості окремих типових механізмів, які використовуються в різних машинах, приладах і пристроях; розглядає сукупність взаємозв'язаних механізмів, які утворюють машину. Ця сукупність може утворювати окрему машину або машинний агрегат, або, нарешті, систему комплексу машин, так звану систему машин автоматичної дії. До питань, які розглядає кредитний модуль – «Теорія механізмів і машин-1. Структура і кінематика механізмів» входять: спрацювання елементів кінематичних пар у важильних, поступальних, кулачкових, зубчастих механізмах, знаходження ступеней вільності просторових та плоских механізмах, побудова планів швидкостей та прискорень, знаходження кутових швидкостей та кутових прискорень, визначення профілей кулачкового механізму, знаходження мінімального радіуса кулачкового механізму, побудова графіків руху штовшача, знаходження передаточного відношення у планетарних механізмах.

 Динаміка механізмів - наука, яка вивчає загальні методи динамічного аналізу різних механізмів, механіку машин. Методи, розроблені в теорії механізмів та машин, використовуються при проектуванні будь-яких механізмів незалежно від функціонального призначення. Курс теорії механізмів і машин має інженерну спрямованість, використовує сучасний математичний апарат. “Теорія механізмів і машин-1.” допомагає студентам в розумінні майбутніх спеціалістів отримання відомостей про відтворення заданого раціонального руху механічних систем. Тому вивчення методів створення механізмів, які виконують такі рухи, а також методів дослідження руху вже створених механізмів і є основним змістом науки Теорії механізмів і машин-1. Кінематика механізмів.

Рух ланок механізму здійснюється під дією прикладених до них сил. Закономірність руху ланок залежить від законів змінення прикладених сил і моментів, мас і моментів інерції ланок, жорсткості ланок механізму. Якщо деформації ланок незначні, то ними в розрахунку нехтують. Задача визначення закону руху ланок із заданими масами, моментами інерції, також відомими законами всіх зовнішніх сил називається динамічним розрахунком. У динамічному розрахунку враховуються особливої приводу. В теорії механізмів та машин динамічні розрахунки механізмів різних типів розглядаються як окремі задачі. До питань, які розглядає кредитний модуль - Теорія механізмів і машин-2. Динаміка механізмів належать: питання тертя в кінематичних парах, визначення сил і моментів інерції ланок, побудова планів сил та важеля Жуковського, знаходження зведеного моменту інерції, уявлення про рівня руху машини, знаходження моменту інерції маховика.

Розробник анотації: Мельник Вікторія Миколаївна, професор, зав. каф. біотехніки та інженерії

Детальніше: ТММ