Шибецький Владислав ЮрійовичШибецький Владислав Юрійович – кандидат технічних наук, доцент.

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

ORCID (Vladislav Shybetskiy)

Google Scholar (Vladislav Shybetskiy)

   Закінчив у 2009 році магістратуру НТУУ «КПІ» з «відзнакою» за спеціальністю «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості». 

     Творчий доробок становить 45 праць, серед яких: 27 патентів на корисну модель; навчальний посібник «Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичного та біотехнологічного виробництв» з грифом НТУУ «КПІ»; посібник «Апаратурні схеми фармацевтичних та біотехнологічних виробництв. Порядок складання та вимоги до оформлення» з грифом НТУУ «КПІ»; 5 методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, дипломних та курсових проектів; а також статті у наукових фахових журналах, тези доповідей на вітчизняних та фахових конференціях. Нагороджений Дипломами Київської міської державної адміністрації за науково-технічні проекти в конкурсах «Інтелект молодих – на службу столиці». Двічі, у 2005 та 2007 роках, нагороджувався Почесними Грамотами наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ». Лауреат премії Київського міського Голови, 2006 р. Молодий викладач дослідник КПІ - 2014, 2015, 2018. Нагороджений Почесною Грамотою Президії Національної Академії Наук України за науково-дослідну роботу в конкурсі молодих вчених - 2016 рік. Степендіат Кабінету міністрів України для молодих науковців - 2018 рік. Нагороджений Дипломом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва - 2019 рік.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехніки та інженерії.

     Академічні дисципліни, які забезпечуються:

  • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв;
  • Комп’ютерне проектування обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості;
  • Ремонт, монтаж та експлуатація фармацевтичних та біотехнологічних виробництв;
  • Основи проектування;
  • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Комп’ютерна графіка спеціального обладнання;
  • Інформатика.