Мельник Вікторія Миколаївна – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України.

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

ORCID (Mel'nik Victoria)

Google Scholar (Mel'nik Victoria)

 

Закінчила в 1997 році НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Автоматизація хіміко-технологічних процесів". У вересні 2001 захистила кандидатську дисертацію і стала першим захистившимся аспірантом кафедри. У 2003 р. отримала вчене звання доцента. У травні 2009 року захистила докторську дисертацію. Творчий доробок становить більше 500 науково-технічних публікацій, з яких – 20 монографії, 1 – навчальний посібник з грифом МОН України, більше 100 патентів України. Бібліографічні посилання в Google Академії - 458.

Наукові інтереси окреслені вивченням впливу збурюючих чинників різної фізичної природи на поліагрегатні механічні структури.
Двічі стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. Лауреат премії Національної академії наук України у 2006 р. Розпорядженням президента України у 2007 році призначено грант Президента України для реалізації творчіх задумів. Нагороджена іменним годинником “Від президента України”.

Куратор академічної групи, яка посіла у 2009 р. перше місце по НТУУ «КПІ» у конкурсі на кращу академічну групу університету.
Нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Грамотами Вченої Ради НТУУ «КПІ», Дипломами Київської міської держадміністрації за результатами багатьох конкурсів науково-технічних проектів під девізом «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – на службу столиці!».
Грант Президента України докторам наук - 2016. 

Основні лекційні курси:

  • Теорія механізмів і машин;
  • Обладнання для пакування і фасування фармацевтичного та мікробіологічного виробництва;
  • Реактори біотехнологічних виробництв;
  • Автоматизація фармацевтичного та мікробіологічного виробництва.