Костик Сергій Ігорович 

кандидат технічних наук, доцент 

Персональна сторінка викладача в системі INTELLECT

ORCID ( Sergii Kostyk) 

Google Scholar (Sergii Kostyk)

Scopus (Sergii Kostyk) 

Web of Science (Sergii Kostyk)

Researchgate (Sergii Kostyk)

 

         Випускник кафедри в 2009 році, магістр інженерної механіки з «відзнакою» за спеціальністю «Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості».

     З вересня 2009 року навчався в аспірантурі Інституту технічної теплофізики НАН України, де перебував на посаді наукового співробітника у відділі Теплообміну в дисперсних системах. В грудні 2014 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», на тему «Теплообмін і гідродинаміка при концентруванні розчинів метаногенів в роторно-дисковому апараті».

     З вересня 2013 року співробітник кафедри Біотехніки та інженерії, наразі займає посаду - доцента. Працює над дослідженням: тепломасообміну і гідродинаміки в апаратах фармацевтичних і біотехнологічних виробництв,  енергозберігаючих технологій, нетрадиційних енергоносіїв, процесів зневоднення (концентрації) термолабільних матеріалів, а також процесів, в яких реалізується метод дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ).

     На даний момент творчий доробок доцента С.І. Костика складає 45 науково-технічних статей, 23 Патенти України на корисну модель, 1 Патент України на винахід, а також понад 30 тез доповідей на вітчизняних і міжнародних професійних конференціях. Нагороджений дипломами Київської міської державної адміністрації за науково-технічні проекти в конкурсах «Інтелект молодих - на службу столиці» - 2006 рік. Двічі, в 2005 і 2007 роках, нагороджувався Почесними Грамотами наукової спілки студентів і аспірантів НТУУ «КПІ». Нагороджений Почесною Грамотою Президії Національної Академії Наук України за науково-дослідну роботу в конкурсі молодих вчених - 2016 рік. Нагороджений Дипломом лауреата премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України - міста-героя Києва - 2018 рік. Переможець в номінації "Молодий викладач дослідник" - 2018, 2020.

Пройшов міжнародне стажування за програмою  ERASMUS+ staff mobility в Університеті Лотарингії (University of  Lorraine, Nancy, France) - 2019.

В 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехніки та інженерії.

      Забезпечує викладання наступних учбових дисциплін:

  • Теоретичні засади прикладної гідравліки
  • Розрахунок і конструювання типового устаткування
  • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
  • Основи моделювання
  • Комп'ютерне моделювання обладнання фамацевтичних та біотехнологічних виробництв
  • Сучасне обладнання мікробіологічної і фармацевтичної промисловості