Мельник Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України

Авдєєва Леся Юріївна

Доктор технічних наук
Старший науковий співробітник

Ружинська Людмила Іванівна

Кандидат технічних наук
Доцент

Поводзинський Вадим Миколайович

Кандидат технічних наук
Доцент

Шибецький Владислав Юрійович

Кандидат технічних наук
Доцент

Костик Сергій Ігорович

Кандидат технічних наук
Доцент

Калініна Мирослава Федорівна 

Кандидат технічних наук
Старший викладач

Остапенко Жанна Ігорівна 

Аспірант
Старший викладач

Воробйова Ольга Володимирівна

Аспірант
асистент кафедри

Поступити в КПІ

Поступити в КПІ - Кафедра біотехніки та інженерії

Під час навчання В.Ю. Шибецький був нагороджений Премією Київського міського голови за успіхи в науковій роботі. У 2007 р. нагороджений Грамотою наукового товариства студентів і аспірантів НТУУ "КПІ" за активну участь у науковій та винахідницькій діяльності університету, у 2008 р. – Грамотою Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради за участь у ІІІ Міському конкурсі науково-дослідницьких робіт серед студентів та молодих учених вищих навчальних закладів м. Києва "Інтелект молодих – на службу столиці". У 2009 р. нагороджений дипломом за відмінні успіхи в навчанні, творчі здобутки та активну участь у громадському житті університету та дипломом за отриманий патент і активну участь у винахідницькій діяльності.

Після закінчення магістратури В.Ю. Шибецький працював на кафедрі біотехніки та інженерії на посаді асистента і навчався в аспірантурі. У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію.

Творчий доробок В.Ю. Шибецького налічує понад 60 наукових праць, з них 10 статей у фахових виданнях України, 4 статті в міжнародних виданнях, більше 30 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також 12 патентів на корисні моделі і 5 патентів України на винахід.

За активною участю В.Ю.Шибецького підготовлено та видано 3 посібники і 1 навчальний посібник з грифом НТУУ "КПІ", а також 5 методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, дипломних та курсових проектів.

Напрям наукової діяльності В.Ю. Шибецького безпосередньо пов'язаний з діяльністю кафедри і стосується проектування і вдосконалення обладнання, що використовується на сучасних фармацевтичних заводах та біотехнологічних виробництвах.

Владислав Юрійович забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з наступних академічних дисциплін: "Робототехнічні системи і комплекси фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"; "Процеси і апарати біотехнологічних виробництв"; "Комп'ютерне проектування обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості"; "Ремонт, монтаж та експлуатація фармацевтичних та біотехнологічних виробництв", "Інформатика".

Під його керівництвом студенти кафедри виконують розробку дипломних проектів та наукових робіт, беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та конференціях.

Побажаймо Владиславу Шибецькому нових творчих звершень!

- See more at: http://kpi.ua/shybetsky-about#sthash.lvVNTZNv.dpuf

Абітурієнт, хочеш вступити до нас на кафедру?!

Вас цікавить навчання на кафедрі біотехніки та інженерії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Ви хочете отримати якісну вищу освіту в найкращому ВНЗ України? Ви мрієте про перспективу працевлаштування та кар'єрного росту на сучасних підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, харчової галузей в Україні, або за кордоном? Диплом кафедри біотехніки та інженерії - ключ до Вашого професійного успішного майбутнього! Подати заявку!