Мельник Вікторія Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України

Авдєєва Леся Юріївна

Доктор технічних наук
Старший науковий співробітник

Ружинська Людмила Іванівна

Кандидат технічних наук
Доцент

Поводзинський Вадим Миколайович

Кандидат технічних наук
Доцент

Шибецький Владислав Юрійович

Кандидат технічних наук
Доцент

Костик Сергій Ігорович

Кандидат технічних наук
Доцент

Калініна Мирослава Федорівна 

Кандидат технічних наук
Старший викладач

Остапенко Жанна Ігорівна 

Аспірант
асистент кафедри

Воробйова Ольга Володимирівна

Аспірант
асистент кафедри

Поступити в КПІ

Поступити в КПІ - Кафедра біотехніки та інженерії

Система доуніверситеської пiдготовки включає:

 • пiдготовчi курси, що здiйснюють поглиблену пiдготовку з конкурсних дисциплiн, орiєнтовану на вимоги конкретних факультетiв (приймаються учнi 10-11-х класiв, навчання платне),
 • екстернат, який здiйснює гнучке поєднання очної та заочної форм навчання, надає можливiсть пiдготовки до вступу в унiверситет незалежно вiд мiсця проживання (приймаються учнi 10 -11-х класiв, навчання платне),
 • вiддiлення лiцейних та спецiалiзованих класiв, що здiйснює фундаментальну пiдготовку учнiв на базi провiдних лiцеїв, гiмназiй, шкiл за методикою ФДП (за вiдповiдними угодами).
 • пiдготовче вiддiлення, що здiйснює стацiонарну пiдготовку молодi, яка має середню освiту (навчання платне).
 • Для залучення талановитої молодi з коледжiв i технiкумiв проводиться робота з органiзацiї при НТУУ "КПІ" навчальних науково-виробничих комплексiв р азом iз профiльними закладами.

Всього створено 18 НВК, до складу яких входять 58 інститутів, коледжів та технікумів, а навчання здійснюється за інтегрованими навчальними планами. На умовах, зазначених в Угодах, можливе зарахування випускників цих закладів освіти для продовження навчання за спецiальними програмами iз скороченим термiном пiдготовки спецiалiстiв або на 2-3 курси для поповнення академiчних груп.

Доуніверситетську підготовку здійснюють:

 • Інститут моніторингу якості освіти НТУУ "КПI" та його філії на базі провідних навчальних закладів України.
 • Факультет довузiвської пiдготовки ННК "IПСА" НТУУ "КПI".
 • Факультет довузiвської пiдготовки ФТI НТУУ "КПI".
 • Технiчний лiцей НТУУ "КПI".
 • Лінгво-природознавчий ліцей „Інтелект”.
 • Навчально-науковi виробничi комплекси.
 • Центр тестування та монiторингу знань.

Доуніверситетська підготовка іноземних громадян здійснюється Центром міжнародної освіти на підготовчому відділені. Навчання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською (на вибір). Заняття проводяться з вересня по червень. Курси здійснюють підготовку в університет. Після закінчення курсів необхідно скласти іспит. Освітня програма даного курсу передбачає отримання студентами початкових знань української/російської мови.


Факультет довузівської підготовки (ФДП) НТУУ «КПІ» Інституту моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ» ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ (2014 – 2015 навчальний рік), ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ: Серія АВ №585668 від 09.06.2011 р.

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 • ЕКСТЕРНАТ (очно – заочна форма)
  ФОРМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ГНУЧКЕ ПОЄДНАННЯ ОЧНОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ І НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТОВКИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ СЛУХАЧА (щосуботи з 1000 до 1600)
 • ВЕЧІРНІ КУРСИ (тричі на тиждень з 1600 до 1900)

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

 • 7 місяців (для учнів 11-х класів — однорічний цикл підготовки)
 • 14 місяців (для учнів 10-х класів — дворічний цикл підготовки)

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ: ВЕРЕСЕНЬ - ЖОВТЕНЬ поточного навчального року
Навчання платне

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

 • 2 фото (3 х 4)
 • ксерокопія першої та другої сторінок паспорта (або свідоцтва про народження)

НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ВКЛЮЧАЄ:

 • підвищення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог факультетів та інститутів Університету;
 • поглиблену підготовку слухачів до ЗНО;
 • професійну орієнтацію слухачів в рамках Програми «Майбутнє України».

Унікальне методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: приведення рівня знань слухачів з фундаментальних дисциплін до вимог університетських програм та поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ, ЯКУ ЗДІЙСНЮЄ ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗНАНЬ (ЦТМЗ) НТУУ«КПІ», ПРИ ВСТУПІ НА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
СЛУХАЧАМ ДОДАЄТЬСЯ ДО 20 БАЛІВ (ЗГІДНО УМОВ ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ) .

Щороку студентами НТУУ«КПІ» стає близько 95% слухачів ФДП НТУУ«КПІ»!

ЗА БІЛЬШ ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ:
Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 16, кімната 129,
телефони для довідок: (044) 406-85-80, 406-85-79

 

.

Абітурієнт, хочеш вступити до нас на кафедру?!

Вас цікавить навчання на кафедрі біотехніки та інженерії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Ви хочете отримати якісну вищу освіту в найкращому ВНЗ України? Ви мрієте про перспективу працевлаштування та кар'єрного росту на сучасних підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, харчової галузей в Україні, або за кордоном? Диплом кафедри біотехніки та інженерії - ключ до Вашого професійного успішного майбутнього! Подати заявку!