МАГІСТРИ

Обов’язкові (нормативні) компоненти

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Право інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Патентознавство та набуття прав

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Практичний курс іншомовного ділового спілкування.

Маркетинг стартап-проектів

 

Цикл професійної підготовки

Методологія проектування обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Біотехнічні системи і технології

Іноваційні методи та обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Комп'ютерне моделювання обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Курсовий проєкт з комп'ютерне моделювання обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Устаткування асептичних і неасептичних виробництв лікарських засобів

 

Дослідницький (науковий) компонент

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень.

Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

 

Цикл професійної підготовки

 Вибіркові освітні комоненти з кафедрального Каталогу

Випадкові процеси та їх математична обробка

Сучасні матеріали та обладнання для пакування лікарських форм

Прилади і системи неруйнівного контролю