МАГІСТРАТУРА

162 "Біотехнології та біоінженерія"

освітня програма "Біотехнології"

1. Автоматизація фармацевтичних і біотехнологічних виробництв.

2. Біотехнічні системи і технології.

3. Сучасні матеріали та обладнання для пакування лікарських форм.

4. Інноваційні методи та обладнання біотехнологічних виробництв.

5. Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації.

6. Проектування та виробництво біотехнологічної продукції-1. Проектування фармацевтичних та біотехнологічних виробництв.

7. Основи моделювання в біотехнологічній галузі

 

133 Галузеве машинобудування

освітня програма "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв"

Обов’язкові (нормативні) компоненти

Цикл загальної підготовки

Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Право інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Патентознавство та набуття прав

Основи інженерії та технології сталого розвитку

Практичний курс іншомовного ділового спілкування.

Маркетинг стартап-проектів

Біотехнічні системи і технології

Цикл професійної підготовки

Методологія проектування обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Біотехнічні системи і технології

Іноваційні методи та обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Комп'ютерне моделювання обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Курсовий проєкт з комп'ютерне моделювання обладнання фармацевтичного та біотехнологічного виробництва

Устаткування асептичних і неасептичних виробництв лікарських засобів

Дослідницький (науковий) компонент

Наукова робота за темою магістерської дисертації-1. Основи наукових досліджень.

Наукова робота за темою магістерської дисертації-2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Цикл професійної підготовки

Вибіркові освітні комоненти з кафедрального Каталогу

Випадкові процеси та їх математична обробка

Сучасні матеріали та обладнання для пакування лікарських форм

Прилади і системи неруйнівного контролю

Автоматизація фармацевтичних та біотехнологічних виробництв